Clake Pro Lever

Systém s jednou páčkou, která vystaví spojku, potom aktivuje zadní brzdu. Páčku je také možné stisknout ze strany (směrem ke středu řídítek), pokud je potřeba dočasně odstranit přesah brzdy a spojky (například pokud je potřeba s motocyklem couvnout nebo při startu).