Návody a instalace

Montáž One Light Clutch

Montáž Clake Two

Montáž Clake SLR

Montáž Clake One, Two & Pro Lever


Návody k instalaci

Ikona

Pokyny k instalaci ONE LIGHT CLUTCH

Ikona

Odstraňování závad - ONE LIGHT CLUTCH

Ikona

Pokyny k instalaci systému DUAL CONTROL

Ikona

KLIKTRONIC - pokyny k instalaci

Ikona

Všeobecné montážní pokyny pro motocykly s hydraulicky ovládanou spojkou

Ikona

Pokyny k nastavení CLAKE a výběr tvaru vaček (modely One, Two a ProLever)

Ikona

Připojení spínače k One Light Clutch